Ergaa Baga geessanii

Abbootiin Amantaa Ergaa Baga bara Haaraan Ittiin Isin Ga’ee Dabarsan.

Abbootiin Amantaa Ergaa Baga bara Haaraan Ittiin Isin Ga’ee Dabarsan
Abbootiin amantaa ergaa baga haaraan ittiin isin ga’ee dabarsan.

Yaa’iin Dhaabbilee Amantaa Ityoophiyaa barichi bara guutuu fi badhaadhinaa akka ta’u hawweera.
Bara 2012tti waljaalalaa fi tokkummaadhan ijaarsa biyyaarratti akka xiyyeeffatamu yaa’ichi dhaamera.
Paatriyaarkiin Ortodooksii Ityoophiyaa Qulqulluu Abuna Maatiyaas baga bara haaraa geessan jedhan.
Ergaa baga geessanii dabarsaniin, barri haaraa kan jaalalaa fi waliin jireenyaa akka ta’u hawwaniiru.
Ajjeechaa, waljibbaa fi walbuqqisuun bara moofaa waliin akka darbus hawwaniiru.
Preezdaantiin Mana Maree Waliigalaa Dhimma Islaamummaa Ityoophiyaa Muuftii Hajjii Umar Idriis Ityoophiyaanota maraan baga bara haaraa geessan jedhanii, abbootiin amantaa gaarummaa Waaqatiin jaalalaa fi tokkummaa barsiisuu qabu jedhaniiru.
Kaardinaalli Kaatoliikii Ityoophiyaa Biraanayyasuus Suraafeel gama isaanitiin barichi bara nagayaa, jalaalaa fi tokkummaa akka ta’u hawwaniiru.
Bara haaraatti nageenya, jaalala, tokkummaa, araara, walkabajaa fi waliin jireenya yaa cimsinuunis dhaamaniiru jec

Facebook Comments