Fiigichi Irreechaa Guddichi Fulbaana 11 Gaggeeffama

Fiigichi Irreechaa Guddichi Hora Finfinnee Fulbaana 11,2012 magaalaa Finfinneetti gaggeeffama.

Barri 2012- Fiigichi Irreechaa Guddichi Fulbaana 11 Gaggeeffama

Fiigichi Irreechaa Guddichi Hora Finfinnee Fulbaana 11,2012 magaalaa Finfinneetti gaggeeffama.

Sagantaa fiigichaa kana Biiroon Aadaa fi Tuuriizimii Oromiyaa dhaabbata DCT Intarteeymant waliin qindoominaan qopheessaniiru.

Fiigichi Irreechaa Guddichi kabaja ayyaana Irreechaa Hora Finfinnee Fulbaana 24,2012 ayyaaneffatamu sababeeffachuun kan qophaa’edha.

Fiigicha Irreechaa Guddicha kanarratti namoonni 50,000 ol ta’an ni hirmaatun eegama.

Biiroon Aadaa fi Tuuriizimii Oromiyaa akka beeksisetti Tiishartiin fiigichaa sadarkaa federaalaa, naannoo fi guutuu Oromiyaatti raabsamuun gurguramaa jira. Gatiin Tiishartii tokkoo meedaaliyaa dabalatee Birrii 250 ta’uun ibsameera.

Bakkeewwan gurgurtaan Tiishartii, manneen hojii mootummaa federaalaa, naannoo fi jiraattonni magaalaa Finfinnee Giddugala Aadaa Oromootii argachuu ni dandeessu.

Godinaalee fi magaalonni kanneen biroo immoo Waajjiraalee Aadaa fi Tuuriizimii sadarkaa godinaa fi magaalota guutuu Oromiyaa irraa ni argattu.

Facebook Comments