Geede’oo, Gujii, Ammaarroo fi Burjiitti biqiltuun dhaabame

OBN Hagayya 29, 2011- Geede’oo, Gujii, Ammaarroo fi Burjiitti biqiltuun dhaabame.

Sagantaan dhaabbii biqiltuu kun kan raawwatame jiraattonni naannichaa rakkoon nageenyaa ture furamee gara qayee isaaniitti deebi’uu sababeeffachuudhani jedha FBCn.

Sagantaa dhaabbii biqiltuu kana qindoominaan kan qopheesse Ministeera Nageenyaa fi Koomiishinii Hoggansa Sodaa Balaati.

Sagantaan dhaabbii biqiltichaas naannoo daangaa Geede’oo fi Gujii Lixaatti raawwatameera.

Abbootiin Gadaa, jaarsoliin biyyaa fi abbootiin amantaa godina Gujii, Geede’oo, Ammaarroo fi Burjii bakka argamanitti sagantichi raawwatameera.

Lammiileen buqqa’an qayee isaaniitti deebi’anii hojii qonnaa isaanii hojjachaa jiru.

Facebook Comments