Godina Gujiitti kenna tajaajila lammummaa bara kanaan dargaggoonni dhiiga yuunitii 246 ol arjooman

OBN Fulbaana 7, 2011 – Godina Gujiitti kenna tajaajila lammummaa bara kanaan dargaggoonni dhiiga yuunitii 246 ol arjooman.

Godina Gujii bulchiinsa magaalaa Naggellee fi Adoolaa Woyyuu keessaatti kenna tajaajila lammummaa dargaggootaan kennamaa jiru keessaa tokko arjooma dhiigaati.

Magaalaa Nageellee fi Adoolaa keessaatti dargaggoonni fedhii fi kaka’umsa isaaniitiin kenna tajaajila lammummaa bara kanaan dhiiga yuunitii 246 ol arjoomuu isaanii Baankii Dhiigaa Damee Nageelleetti Abbaan Adeemsa Dhiyyeessii Meeshaalee Barnootaa fi Sosochii Hawaasaa Obbo Baallii Iyyaassuu dubbataniiru.

Dargaggoonni sochii kenna tajaajila lammummaa kanaan dhiiga isaanii arjooman dubbisnes, dhiiga arjoomne kanaan hadhoolii yeroo dahumsaa dhiiga barbaadanii fi namoonni balaa tiraafikaan miidhaman sababa hanqina dhiigaan luubbuun isaanii akka hin dabarreef dhiiga kana arjoomuun dirqama lammummaa keenya bahaa jirra gara fuula duraattis sochii gama kanaan taasifnu cimsinee itti fufsiifna jechuun dubbataniiru.

Baankii Dhiigaa Damee Naggeelleetti Abbaan Adeemsa Dhiyyeessii Meeshaalee Barnootaa fi Sosochii Hawaasaa Obbo Baallii Iyyaassuu dargaggoota gochaa gaarii kana raawwachuun ga’ee isaanii bahaa jiran galateeffachuun gara fuula duraattis dargaggootaa fi qaamolee hawaasaa kanneen biroof hubannoo baldhaa kennuun akka isaan dhiiga isaanii arjoomuun hawaasa isaanii fayyadamoo taasisaniif xiyyeeffannoon ni hojjetama jechuun dubbataniiru. Jiksaa Takileetu gabaase

Facebook Comments