Israa’el hojii misoomaa fi ijaarsa sirna dimokiraasii Itiyoophiyaa akka deeggartu, Itiyoophiyaatti Ambaasaaddarri Israa’el Ambaasaaddar Raafaa’el Mooraav ibsan

Israa’el hojii misoomaa fi ijaarsa sirna dimokiraasii Itiyoophiyaa akka deeggartu,

Israa’el hojii misoomaa fi ijaarsa sirna dimokiraasii Itiyoophiyaa akka deeggartu, Itiyoophiyaatti Ambaasaaddarri Israa’el Ambaasaaddar Raafaa’el Mooraav ibsan.

Karaa Ejensii Hariiroo misooma Idil-addunyaa ‘MASHAV’ jedhamuun qonna Itiyoophiyaa ammayyeessuuf akka hojjechaa jirtus himan.

Hojii gama Kanaan hojjetameen Itiyoophiyaan Avookaadoo gara biyyoota Awurooppaatti erguu akka jalqabdes himan.

Israa’el jallisii Cophaan waan beekamtuuf gama kanaanis muuxannoo qoodaa akka jirtu himan.

Dameelee garaa garaanis ogeeyyii Itiyoophiyaa leenjisuun Israa’el muuxannoo Itiyoophiyaaf qoodaa akka jirtu Ambaasaadder Raafaa’el Mooraav himan.

Biyyi isaanii rifoormii Bulchiinsa Ministira Muummee Dr. Abiyyi Ahmad jalatti gaggeeffamaa jirus akka deeggartu dubbatan.

Nageenyarrattis waliin akka hojjetan himan. Itiyoophiyaa qofa osoo hin taane biyyoota Sahaaraa gadii waliinis biyyi isaanii qindoominaan hojjechaa akka jirtu himan jechuun Akaaluu Baqqalaa gabaaseera.

Facebook Comments