Itiyoophiyaa fi Sawud Arabiyaan walitti dhufeenya isaanii gara sadarkaa olaanaatti ceesisuuf akka hojjetan, Itiyoophiyaatti Ambaasaadder Sawud Arabiyaa Saamii Binu Jamiil Abdallaa himan.

Itiyoophiyaa fi Sawud Arabiyaan walitti dhufeenya isaanii gara sadarkaa olaanaatti ceesisuuf akka hojjetan, Itiyoophiyaatti Ambaasaadder Sawud Arabiyaa Saamii Binu Jamiil Abdallaa himan.

rpt

Itiyoophiyaa fi Sawud Arabiyaan walitti dhufeenya isaanii gara sadarkaa olaanaatti ceesisuuf akka hojjetan, Itiyoophiyaatti Ambaasaadder Sawud Arabiyaa Saamii Binu Jamiil Abdallaa himan.

Ambaasaaddarichi gaaffii fi deebii OBN faana taasisaniin, haala mijataa invastimentii Itiyoophiyaa keessa jirutti fayyadamuun dureeyyiin Sawud Arabiyaa hojii investimentii damee qonnaarratti bobba’uu himan.Kun cimee akka itti fufus mirkaneessan.

Lammiileen Itiyoophiyaa karaa seera qabeessaan Sawud Arabiyaa dhaqanii akka hojjetaniifis Mootummaa Itiyoophiyaa waliin qindoominaan hojjechaa akka jiran dubbatan.

OBN Afaan Arabaan sagantaa jalqabuunis walitti dhufeenya Itiyoophiyaa fi biyyoota Arabaa cimsuu keessatti gahee olaanaa akka gumaachu dubbatan.

Erga gara aangootti dhufanii Itiyoophiyaa fi Eertiraa gidduutti araara buusuun nageenya gaanfa Afriikaaf hojii Ministirri Muummee Dr.Abiyyi Ahmad hojjetanis dinqisiifatan.

Keessumaa nageenyi Sudaan Afriikaafis ta’e Biyyoota Arabaaf murteessaa waan ta’eef, hojii isaan achitti nageenya buusuuf hojjetanis iddoo olaanaa qaba jedhan.

Akaaluu Baqqalaatu gabaase.

Facebook Comments