Itiyoophiyaan, Gibts guutinsa bishaanii Hidha Haaromsaarratti yaadni dhiyeessite, fudhatama hin qabu jette

Hidha Haaromsaa

Itiyoophiyaan, Gibts guutinsa bishaanii Hidha Haaromsaarratti yaadni dhiyeessite, fudhatama hin qabu jette.

Ministirri Ministeera Bishaan, Jallisii fi Iinarjii Dooktar Injiinar Silashii Baqqalaan walga’ii Sanbataa fi Dilbata dhimmicharratti magaalaa Kaayrootti gaggeeffamerratti har’a ibsa miidiyaalee laataniiru.

Ministirichi akka beeksisanitti walga’ii ministiroota dhimma bishaanii Ityoophiyaa, Sudaanii fi Gibts gaggeeffame kanarratti Gibts guutinsa bishaanii hidhichaarratti yaada haaraa mataa ofii dhiyeessiteetti.

Biyyattiin guutinsi bishaanii waggaa 7n akka ta’u yaada dhiyeessiteetti.

Ityoophiyaan waggaatti bishaan meetir kiyuubii biiliyoona 40 akka gadhiistu gaafatteetti.

Dabalataan ammeentaan bishaan Hidha Aswaan ol ka’iinsaa ol meetira 165 ol yoo ga’u, hojiin hidhichaa bishaan gadhiisuu qofa akka ta’u gaafatteetti.

Ityoophiyaan gama isheetin yaadichi waliigaltee itti fayyadama bishaanii Abbaay kanaan dura mallatteeffame kan cabse jetteetti.

Yaadichis faayidaa Ityoophiyaa dabarsee kan laatu waan ta’eef fudhatama hin qabu jedhaniiru.FBCtu gabaase

Facebook Comments