Jilli Ityoophiyaa Indoneezhiyaa Jaakaartaa daawwachaa jira.

Jilli Ityoophiyaa Indoneezhiyaa Jaakaartaa daawwachaa jira.

Jilli Ityoophiyaa Indoneezhiyaa Jaakaartaa daawwachaa jira.

Jilli Ityoophiyaa kun Abbaa Alangee Waliigalaa obbo Biraanuu Tsaggaayee fi koomiisinara Koomiishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa obbo Ayyalliny Mulu’aalamiin duurfama.

Jilichi hojii farra malaammaltummaarratti Indoneezhiyaarraa muuxannoo qooddachaa jiraachuu imbaasiin Ityoophiyaa beeksiseera.

Facebook Comments