Konfiransiin Eegumsaa fi Kunuunsa Bosonaa fi Bineensoota Bosonaa Yaaballootti Taa’amaa jira jedhame.

Konfiraansiin Eegumsa fi kunuunsa Bosonaafi Bineensa Bosona akka itiyoopiyaatti yeroo 7ffaa Godina Booranaa Magaala yaaballootti tahame.

Konfiransiin Eegumsaa fi Kunuunsa Bosonaa fi Bineensoota Bosonaa Yaaballootti Taa’amaa jira jedhame.

Konfiraansiin Eegumsa fi kunuunsa Bosonaafi Bineensa Bosona akka itiyoopiyaatti yeroo 7ffaa Godina Booranaa Magaala yaaballootti tahame.

Konfiraansii tana Ministeera Abba Tayitaa jijjirama Qilleensaafi Eegumsa naannootu qopheesse.  parkiiwwan akka biyya teennaatti jiran hundii hirmaatanii jiru.

Kayyoon konfiraansichaa rakkooleen parkiiwwan biyyattii qaban akkataa itti maqsuun dandahamuurraatti marihachuun muuxxannoo wal jijjiruuf bara baajataa 2012 tti bifa addaatiin hojiitti galuuf akka tahe himameera.

Konfiraansiin guyyaa sadiif turu kun iddoowwan hawwatoofi parkiin Biyyoolessa Booranaa dawwatamuun kan xumuramu tahuu Guyyoo Jilootu gabaase.

Facebook Comments