Obbo Gadduu Andaargaachoo daawwannaa hojiif gara Raashiyaatti imalan

Ministirri Dhimma Alaa FDRI obbo Gadduu Andaargaachoo daawwannaa hojiif Raashiyaatti imalaniru.

Obbo Gadduun affeerraa gitni isaanii Raashiyaa Sarjee Laavroov taasisaniinif kaleessa garas imalan.

Ministiroonni lameen dhimmoota waloo fi qaxanaa irratti ni mari’atuu eegama.

Daawwannaan kun wal tumsa daldalaa, invatimantii fi misooma biyyoota lameenii kan guddisuudha jedhame.

Ministirri Dhimma Alaa Raashiyaa Sarjee Laavroov bara faranjootaa 2018tti Itiyoophiyaa daawwachuunsaanii ni yaadatama.

Facebook Comments