Pireezdaantii itti aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimalis Abdiisaa daandii aspaaltii Bishooftuu hanga Sandaafatti hojjetamu jalqabsiisan.

Pireezdaantii itti aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimalis Abdiisaa daandii aspaaltii Bishooftuu hanga Sandaafatti hojjetamu jalqabsiisan.

Pireezdaantii itti aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimalis Abdiisaa daandii aspaaltii Bishooftuu hanga Sandaafatti hojjetamu jalqabsiisan.

Gaaffii yeroo dheeraaf gaafataa turreetu deebii nuuf argate jedhan jirattoonni aanaa Gimbichuu.

Ijaarsi daandii asfaaltii Bishooftuu – Caffee Doonsaa – Sandaafaa bakka  Pirezidaantii itti aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa argamanitti guyyaa kalessaa ifatti eglameera.

Pirojektiin daandii KM 55 uwwisu kun waggoota sadii keessatti kan xumuramu yoo ta’u, ijaarsa isaaf qarshiin miiliyoona 914 Mootummaa Itoophiyaan ramadameera.

Ijaarsi daandii kana kan raawwatamu Dhaabbata Ijaarsaa biyya keessaa ‘Raamaa’ jedhamuun  yoo ta’u, hojiin gorsaa ammoo qindoomina dhaabbilee biyya keessaa fi biyya Kooriyaan kan raawwatamu ta’a jedhameera.

Facebook Comments