Pireezedaantiin Itti aanaan MNO,Obboo Shimalis Abdisaa Hawwii bara haraatti ummataaf qaban ibsaniiru.

Ummaniis tokkummaasaa cimsuun, guddina heedamuuf gumaachuu akka qabu dhaaman.

Pireezedaantiin Itti aanaan MNO,Obboo Shimalis Abdisaa  Hawwii bara haraatti ummataaf qaban ibsaniiru.

Ummaniis tokkummaasaa cimsuun, guddina heedamuuf gumaachuu akka qabu dhaaman.

Pirezdaantiin itti aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, uummata Oromoo maraan akkasumas uummattoota Itiyoophiyaa hundaan baga waggaa haarawaa nagaan geessan jedhan.

Uummanni Oromoos bara tokkummaasaa jabeeffatee guddina naannoosaaf qooda isarraa barbaadamu gumaachu akka isaaf ta’u, hawwuun baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraatti ceetan jedhan.

Obbo Shimallis bara haaraa 2012 Mootummmaan Naannoo Oromiyaa faayidaa uummata Oromoo kabachiisuudhaaf yeroo kamiyyuu caalaa xiyyeeffannoon hojjata jedhaniiru.

Injifannoo amma arganne tifkachaa diinagdee naannoo keenyaa guddisuun dhaloota hiyyumaa moo’ate ijaaruun xiyyeeffannoo addaa keenya.

Dhimmoota bu’uuraa keenya hunda milkeessuuf harka walqabannee halkanii guyyaa xiiqiidhaan hojjechuu qabna jechuunis dhaamaniiru.Leensaa Baqqalaatu gabaase

Facebook Comments