Pireezidaanti Saahilawarqi Zawdeen Itiyoophiyaanota Afrikaa Kibbaa jiraatan waliin mari’atan

OBN Hagayya 30, 2011 – Pireezidaanti Saahilawarqi Zawdeen Itiyoophiyaanota Afrikaa Kibbaa jiraatan waliin mari’atan.

Pireezidaanti Saahilawarqi yaa’ii diinagdee idil addunyaa Afrikaarratti xiyyeeffatee gaggeeffamaa jirurratti hirmaachaa jiru.

Yaa’ichaan cinaatti Ityoophiyaanota Afrikaa Kibbaa jiraatan waliin mari’ataniiru.

Waltajjichaanis Afrikaa Kibbaatti miidhaan lammiilee biyyoota alaarratti xiyyeeffatee raawwatamaa jiru akka isaan yaaddesse ibsaniiru.

Mootummaa biyyattii waliin qindoomuun furmaataf kan hojjetamu ta’uu ibsan pireezidaanti Saahilawarqi.

Miidhaa qaqqabaa jiruun lammiileen Itiyoophiyaa akkuma lammiilee biyyoota biroo miidhamaa jiru.

Qabeenyi isaaniis jalaa saamamaa, barbadaa’aa jira.

Mootummaan Itiyoophiyaa mootummaa Afrikaa Kibbaa waliin ta’uudhan, rakkinichi akka furmuu fi qaamoleen miidhaa qaqqabsiisan akka itti gaafataman hojjechaa jira.

Facebook Comments