Warri kafaa muuxannoo Qabeenya uumama kunuunsuu qaban lammilee Itophiyaa Kaaniif dabarsuu Qaban jedhan Ministirrii Muummee Dr.Abiyyi Ahimad.

Uummanni Kafaa muuxannoo qabeenya uumamaa kunuunsuu qabu uummata Itiyoophiyaa kanneen biroof dabarsuu qaba

Warri kafaa muuxannoo Qabeenya uumama kunuunsuu qaban lammilee Itophiyaa Kaaniif dabarsuu Qaban jedhan Ministirrii Muummee Dr.Abiyyi Ahimad.

 Uummanni Kafaa muuxannoo qabeenya uumamaa kunuunsuu qabu uummata Itiyoophiyaa  kanneen biroof dabarsuu qaba jedhan Ministiirri Muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad.

Uummanni kun dursee Falaasama Ida’amuu hubatee yeroo Mootii Abbaa Jifaarii Eegaluun Dawaaroofi Jimmi tokkummaan Jiraachaa turan jedhan.

kana malee haalli waldhaggeeffachuufi rakkoo jiru mariin hiikuu Uummatichi qabu Sirna Gadaan walfakkaataadha jedhan.
Itiyoophiyaan lammii ishii hunda akka qixa tajaajiltuuf uummanni kun tumsuu akka qabanis dhaamaniiru.

”Kijibniifi hammeenyi biyya diiga malee bu’aa hin qabu” kan jedhan Dr.Abiyyi,
bara 2012tti uummanni Itiyoophiyaa jaalalaafi tokkummaan akka waliin jiraatu abdiin qaba jedhan.

Mariin bakka bu’oota hawaasaa waliin magaala Boongaatti geeggeefamaa jira.

Jilli ministiira muummee Dr.Abiyyi Ahimadiin durfamu kan Godina Kafaa magaala Boongaa jiru kun ministiirri raayya ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa ,Ministiirri muummee itti aanaa,obbo Dammaqee Mokonnin fi giifti duree Itiyoophiyaa Aadde Zinnaash Taayyachoofaa kan of keessatti hamate tahu ripoortara keenya Haymanoot Kibababootu gabaase. 

Facebook Comments