Jilli uummata Jimmaa, Irreecha Hora Finfinneefi Harsadiirratti hirmaachuuf bakka bu’an imalaasaani eegalan.

OBN Ful. 22,2012- Jilli uummata Jimmaa, Irreecha Hora Finfinneefi Harsadiirratti hirmaachuuf bakka bu’an imalaasaani eegalan.

Sirna gaggeessaa kanarratti, Kantiibaan Magaalaa Jimmaa Obbo Makkiyyuu Mahammad jila uummataa jimmaa bakka bu’aniin, nageenyi keessoo keenyarraa waan madduuf, milkaa’ina kabaja ayyaana irreechaaf adda durummaan tumsuu qabdu jedhaniru.

 

Jila kanaanis isin ambaasaddara Jimmaa kan nagaa, Jaalalaafii Tokkummaa Oromoo maraati jechuun jajjabeessaniru Obbo Makkiyyuun.

Kanaaf sochii keessan hunda keessatti duudhaa Oromummaa falaasama ilmaan Abbaa Gadaa hammachuu, jaalachuu, tokkoomuun beekkamuu ibsuu qabdus jedhaniru.

Kanaafis Uummaatni tokkummaa cimsannan eenyuyyu Oromoo hin cabsu; Sabootaafii sablammii waliin jiraachuun nuuf aadaadha; Jimmii nageenya Jimmii jaalala uummaataa waan hunda dursee beekudha; kanas hirmaattoota Horarratti hirmaataniif qabatamaan mul’isuu qabduu jechuun Obbo Makkiyyuun dhaamaniru.Kootii Tarrafaatu gabaase.

Facebook Comments