Masaraa Guddicha Biyyaalessaatti Paarkiin tokkummaa har’a bakka qondaaltoonni Olaanoo biyyoota Gaanfa Afriikaa argamanitti yeroo muraasa booda ifatti eebbifamee banama.
Paarkiin kun Seenaa darbe, hojiiwwan amma hojjetamaa jiranii fi abdii egeree Ummattoota Itoophiyaa haala hunda galeessa ta’een kan of keessa qabudha.
Keessattuu Godoowwan Naannolee salgan Itoophiyaa ibsuun dhiyaate.
Abbabaa Asraatitu Masaraa Biyyaalessaarraa gabaase.

Facebook Comments