Godina Shawaa Bahaa keessatti Abbootiin Qabeenyaa 296 kaappitaala Birri biiliyoona 10 oliin pirojektoota Invastimantii adda addaarratti bobba’anii hojjechaa jiru.

Itti Gaafatamaan Waajjira Invastimantii Godina Shawaa Bahaa Obbo Miiliyoon Asfaawu akka OBNtti himanitti,Piroojektoota invastimantii kanniin keessaa 155 qonnarraatti,134 maanifaakcharingiiratti,hooteelaa fi tuurizimii irratti 4, fi 3 ammoo daldala irraatti kaappitaala biliyoona 10 fi miliyoona 200n bobba’anii hojjechaa jiru jedhan.

Pirojeektoota invastimantii 296 kanniin keessaa guutumaa guututti hojitti kan galan 154 qofa tahu kan eeran obbo Miiliyoon, qonnaan bultonni adda duree tahan lakkofsan 15 gahaniis hojii invastimantii gosa adda addaaratti bobba’anii hojjechaa jiru jedhan.

Godinicha keessatti hojii invastimantii hanga amma jiruun carraan hojii kan yeroo fi dhaabbii lammilee kuma 12f ummamuus himan. Carraa Invastimantii godinichi qabu daraan guddisuun qonnaan bultonni adda dureef tumsi olaanaa kan godhamu tahuus obbo Miliyoon himaniiru. Masfin Tashoomaatu gabaase.

Facebook Comments