Garaagarummaa keenya mariin hiikuun tokkummaan keenya akka itituuf hojjechuu qabna jedhan Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad.

Garaagarummaa keenya mariin hiikuun tokkummaan keenya akka itituuf hojjechuu qabna jedhan Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad.

Garaagarummaa keenya mariin hiikuun tokkummaan keenya akka itituuf hojjechuu qabna jedhan Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad.

Korri Tokkummaa fi mala egeree Oromoo fi biyyaarratti fuulleefate  magaalaa Finfinneetti taa’ameera.

Korri kun Oromoota kutaalee Oromiyaa bakka bu’anii dhufan Abbootii Gadaa,Jaarsoolii Biyyaa,Abbootii Amantaa, dubartootaa fi dargaggoota hirrmaachise.

Marii kana Ministira Muummee Dr.Abiyyi Ahimad,Pireezedaantii Itti aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi Ministira Raayyaa Ittisa Biyyaa Obbo Lammaa Magarsaatu hoggane.

Hirmaatoonni kora kanaa dhimmoota haala yeroo fi tokkummaa Oromoo ilaalatan kaasuun yaadaa fi gaaffii qaban mariif dhiyeessaniiru.

Rakkoo keenyaa duudhaa fi safuu qabnuun hikkanne tokkummaa keenya bu’ura jabaarratti ijaaruuf waliif tumsuu qabnaaniis dhaamsa hirmaatoota kanaati.

Pirezedaantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa rakkoo tibbana umamee ture tasgabeessuuf qaamoolee gumaachan galateeffatan.

Aggaammii hedduu keessa baanee as geenye kan jedhan Oboo Shimaliis rakkoo jiru mariin hikaa deemuu qabna.Faayidaa Ummata keenyaa mirkaneessuuf yoomiyyuu caalaa cimne hojjennas jedhan.

Hojiin olaantummaa seeraa kabchisuu cimee itti fufas jedhan obbo Shimallis.

Ministirri Raayyaa Ittisa Biyyaa Obbo Lammaa Magarsaas akkuma kaleessaa ilaa fi ilaameen hojjenne as geenye tokkummaa keenya cimsinee fuuladuratti deemna jedhan.

Iddoo kana kan geenye laayyootti miti kan jedhan obbo Lammaan,doggogora jiru mariin hiikana malee karaa fedhii fi tokkummaa Oromoo gaaffii keessa galchuun tahuu hin qabu jedhan.

Oromoo jiddutti muufiin jiraachuu hin qabu.Qabsoon Oromoo duubatti hin deebii’uu hin shakkinaas jedhan Obbo Lammaan.

Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad gama isaaniin tokkummaan yoomiyyuu caalaa amma nu barbaachisaa jedhan.

Kan injifanne tokkummaa hunda keenyaan kan jedhan Dr.Abiyyi, garaa garummaa jiru olaantummaa yaadan waliigalla jedhan.

Hojii gaaffii Oromoo booddeetti deebisuu hojjeechaa hin jirru.Sirni Federaalizimii dhugaas cimee lafa qabatas jedhan

Dinni gorsaa tahe Oromoo diiguu hin qabu kan jedhan Dr. Abiyyi,tokkummaan keenya akka cimu jaarsooliin biyyaa gahee keessan bahuu qabduus dhaamaniiru.

Waltuffachuun Oromoo cabsa kan jedhan Ministirri Muummee Dr.Abiyyi,wal tuffachurraa wal gorfachuutu wayya jedhan.

Facebook Comments