Guyyaan Alaabaa baranaa mata duree ‘’ Alaabaan Utubaa Tokkummaa fi Bu’aa Ida’ama Heeddumina Keenyaati’’ jedhuun akka kabajamu Waajjirri Caffee Oromiyaa beeksise.

Guyyaan Alaabaa baranaa mata duree ‘’ Alaabaan Utubaa Tokkummaa fi Bu’aa Ida’ama Heeddumina Keenyaati’’ jedhuun akka kabajamu Waajjirri Caffee Oromiyaa beeksise.

Guyyaan Alaabaa baranaa mata duree ‘’ Alaabaan Utubaa Tokkummaa fi Bu’aa Ida’ama Heeddumina Keenyaati’’ jedhuun akka kabajamu Waajjirri Caffee Oromiyaa beeksise.
Waajjira Caffee Oromiyaatti Gorsaan Af-Yaa’ii Caffee Oromiyaa Obbo Habtaamuu Dammisse OBN tti akka himanitti guyyaan alaabaa marsaa 12ffaa bu’ura heera Mootummaatiin akkaataa Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa murteesseen Ji’a onkololeessa torban jalqaba gaafa guyyaa Wixataa kabajama.
Sadarkaa Oromiyaatti bakka qaamooleen Mootummaa sadeen argamanitti faaruu alaabaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Federaalaa faarfachuun guyyaan alaabaa kun mooraa manneen hojii oromiyaa Sarbeetitti argaman keessatti kabajamas jedhaniiru.
Guyyaan Alaabaa kun Onkololeessa 3,bara 2012 Wixata dhufu kan kabajamu yoo tahu, sirna kanarratti Pireezedaantiin Mana Murtii Waliigala Oromiyaa hirmaatoota sirnichaa waadaa akka galchisisan obbo Habtaamuun dubbataniiru.
Masfin Tashoomaatu gabaase.

Facebook Comments