Imaammanni biyya alaa Itiyoophiyaa biyyoota ollaaf dursa kenna. Kana jechuun dhimma biyya keessa dursee biyyoota ollaaf kenna jechuu miti.

Imaammanni biyya alaa Itiyoophiyaa biyyoota ollaaf dursa kenna. Kana jechuun dhimma biyya keessa dursee biyyoota ollaaf kenna jechuu miti.

Imaammanni biyya alaa Itiyoophiyaa biyyoota ollaaf dursa kenna. Kana jechuun dhimma biyya keessa dursee biyyoota ollaaf kenna jechuu miti.

Imaamata alaa keenyatu warra nurraa fagaatan irra warra olla keenyaaf dursa kennina jechuudha.

Lammiileen keenya biyyoota olla keessa baay’inaan jiraatu.Rakkoon Biyyoota Ollaa keenyaa rakkoo keenya jennee ilaaluu qabna.Jibuutii keessa namoota shan jiran keessa tokko lammii Itiyoophiyaati.

Rakkoon jibuutii keessatti muudatu wantoota alaa galchinuufi alatti erginu irra rakkoo cimaatu gaha kanaafi Biyyoota Ollaaf dursa kan kenninu.

Uumamni biyyoota olla kana waan baay’een walitti hiite jirti.Kanaaf biyyoota kaan caala Ollaa keenyaaf dursa kan kenninu.
M/M/I Dr.Abiyyi Ahimad

Facebook Comments