Irreecha Malkaa Ateetee Onkoloolessa 2, bara 2012 Magaalaa Buraayyuutti haala bareedaan kabajamuuf qophiin xumuramuusaa, Waajjirri Aadaa fi Turizimii Magaalaa Burraayyuu beeksise.

Irreecha Malkaa Ateetee Onkoloolessa 2, bara 2012 Magaalaa Buraayyuutti haala bareedaan kabajamuuf qophiin xumuramuusaa, Waajjirri Aadaa fi Turizimii Magaalaa Burraayyuu beeksise.

Irreecha Malkaa Ateetee Onkoloolessa 2, bara 2012 Magaalaa Buraayyuutti haala bareedaan kabajamuuf qophiin xumuramuusaa, Waajjirri Aadaa fi Turizimii Magaalaa Burraayyuu beeksise.

Itti gaafatamaan Waajjira Aadaa fi Tuurizimii Magaalaa Burraayyuu, Obbo Dalasaa Guddisaa OBN’tti akka himanitti,Irreecha Malkaa Ateetee Dilbata dhufu kabajamuuf qophiin xummurameera.

Irreecha Malkaa Ateetee ilaalchisee dursaan agarsiisni nyaata aadaa , meeshaalee fi uffata aadaa Oromoo qophaa’uusaa, Obbo Dalasaan himaniiru.

Sirna Irreechaa kanaaf Abbotiin Gadaa fi Naannoo Kibbarraa kessummoota Ummata Gaamoo bakka bu’uun hirmaatan simachuuf qophoonfeerra jedhan.

Mariin Paanaalii Maalummaa Irreechaa fi seenaa Irreecha Malkaa Ateetee irratti xiyyeeffatu kan hayyoonni fi Abbootiin Gadaa irratti hirmaatan Onkololeessa 1,bara 2012 ni adeemsiifama.

Foolleen Irreecha Malkaa Ateeteef 1000 ol qophaa’uu kan himan Obbo Dalasaan, Irreechi Malkaa Ateetee iddoo itti raawwatu naanoo Laga Gafarsaatti Jidduu galli Aadaa tokko ijaaramuuf dizaayininsaa xumurameras jedhan.

Qeerroo fi Qarreen akkasumas keessummonni sirna kabaja Ayyaan irreechaa Malkaa Ateetees duudhaa fi safuu Irreechaa eeguun kabajachuu akka qaban, Obbo Dalasaan dhaamaniiru.
Masfin Tashoomaatu gabaase.

Facebook Comments