“Irreechi mallattoo injifannoo Ummata Oromooti” -Obbo Shimallis Abdisaa

“Irreechi mallattoo injifannoo Ummata Oromooti” -Obbo Shimallis Abdisaa

“Irreechi mallattoo injifannoo Ummata Oromooti” -Obbo Shimallis Abdisaa

Pireezidaantii Itti Aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdisaa hundeeffama Fooramii Irreechaa irratti haasaa taasisaniin Irreechi mallattoo injifannoo Ummata Oromooti jedhan.

Abbootii fi haadholiin keenyaa ajjeefamaa fi dararamaa Irreecha calaqee Sirna Gadaa ta’ee fi mallattoo tokkummaa keenya ta’e nu biraan ga’uusaaniin galata guddaa qabu jedhan.

Irreechi Finfinnee bara kana kabajamu bilisummaa fi wal qixxummaan Ummata Oromoo, saboota fi sab-lammootaa bifa agarsiisuun kan kabajamuudha jedhan.

Kana caalmaatti babal’isuu fi guddisuuf ni hojjetamaa jedhan.

Sirni Gadaa duudhaa ganamaatti deebisuun ummata keenya ceesisuuf qorannoon deeggaramuu akka qabu dhaaman.

Fooramiin guyyaa har’aa hundaa’e kun Irreechi falaasama Sirna Gadaarraa maddu qorannoon agarsiisnee dhalootaaf akka darbuuf ka’umsa guddaadha jedhan.

Hayyoonni Oromoo kana hojiirra oolchuuf imaanaa guddaa qabu jedhan.

Facebook Comments