Kitaabni mata dureen isaa ‘Maddamar’ jedhamu Ministira Muummee Itoophiyaa Dr.Abiy Ahimadiin barreeffame Sanbata dhufu ni ebbifama.

Kitaabni mata dureen isaa ‘Maddamar’ jedhamu Ministira Muummee Itoophiyaa Dr.Abiy Ahimadiin barreeffame Sanbata dhufu ni ebbifama.

Kitaabni mata dureen isaa ‘Maddamar’ jedhamu Ministira Muummee Itoophiyaa Dr.Abiy Ahimadiin barreeffame Sanbata dhufu ni ebbifama.

Eebbi kitaabichaa magaalota 20 keessatti guyyaa tokkotti kan raawwatu ta’a.

Sirna ebba kitaaba kanaa irratti namoonni beekamoon, jaarsoliin biyyaa fi jiraattonni naannichaa ni hirmaatu jedhameera.

Kitaabni kun Afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaan Ingiliziitin kan qophaa’e yoo ta’u, koppiiwwan miiliyoonni 1 maxxanfameera.

Gatiin kitaaba kanaa Birri 300 yoo ta’u, galiin argamu ijaarsa mannneen barnootaa naannolee gara gagaraaf kan oolu ta’a jedhameera.

Facebook Comments