Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad fi badhaasa Noobeelii nagaa.

Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad fi badhaasa Noobeelii nagaa.

Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad fi badhaasa Noobeelii nagaa.
Ministirri Muummee Dr.Abiyyi Ahmad erga gara aangootti dhufanii hojiiwwan gurguddaa hojjetanii jiru.
Isaan keessaa muraasni: Namoota hidhaa turan hiksiisuu, dhaabbilee siyaasaa shororkeessummaa jalaa haquu, miidiyaa uggura jalaa baasuun dirree diimokiraasiis bal’isaniiru.
Itiyoophiyaa fi Eertiraa gidduutti araara buusaniiru.
Sudaan keessattis nageenyi akka buhu taasisaniiru.
Walumaa gala nageenya Gaanfa Afriikaaf gahee olaanaa gumaachanii jiru.
Hojiiwwan gurguddaa hojjetaniin Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahmad carraa Badhaasa Noobeelii injifachuu akka dandaa’an himamaa jira.
Badhaasni Noobeelii namoota muummeewwan garaagaran addunyaaf waan guddaa gumaachaniif kennamu kan bara 2019 ifa tahuu eegaleera.
Koreen badhaasa Noobeelii ALA Onkoloolessa 7-14 tti muummeewwan jahaan injifattoota bara kanaa beeksisaa jira.
Muummee fayyaan saayintiistota sadii qorannoo seelotaafi argama Oksijiniirratti hojjetaniif beekamtii kenneerra.
William G. Kaelin, Jr., Sir Peter J. Ratcliffe fi Gregg L. Semenza badhaasa kana waliin injifataniiru.
Barruun Time badhaasa Noobeelii kan nagaaf kadhimamtoota 4 injifachuuf carraa guddoo qabu jedhe beeksiseera.
Isaanis shamarree ganna 16 gara caalu dhimma jijjiirama qilleensaarratti hojjechuun beekamtu – Greta Thunberg, Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad, Ministirri Muummee Niiwziilaand Jasiindaa Ardern fi bosona Amaazooniin balaarraa iittisuun kan beekamu Ra’uuni Metuktaayer.
Badhaasa Noobeelii nagaa bara kanaaf kaadhimatootni 301 galmaahuu koreen badhaasichaa kan beeksise yommuu ta’u, akka seera koree kanaatti eenyummaan kaadhimamtootaa kanneen injifataniin alatti waggaa 50 booda beekama.
Injifataan badhaasa Noobeelii nagaa bara kanaa Jimaata dhufu beekama.

Facebook Comments