Mootummaan Naannoo Oromiyaa Tiraaktaroota 114, meeshaan isaanii alaa galee biyya keessatti walitti tolfaman waldaalee IMX 100 misooma qonnaa irratti bobba’aniif dabarse. Tiraakteroonni kunniin abbaa humna fardaa 75 ti.

Mootummaan Naannoo Oromiyaa Tiraaktaroota 114, meeshaan isaanii alaa galee biyya keessatti walitti tolfaman waldaalee IMX 100 misooma qonnaa irratti bobba'aniif dabarse. Tiraakteroonni kunniin abbaa humna fardaa 75 ti.

Mootummaan Naannoo Oromiyaa Tiraaktaroota 114, meeshaan isaanii alaa galee biyya keessatti walitti tolfaman waldaalee IMX 100 misooma qonnaa irratti bobba’aniif dabarse. Tiraakteroonni kunniin abbaa humna fardaa 75 ti.

Pirezedaantii itti aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, mootummaan qonna ammayyeessuf kutannoon hojjataa jira jedhan.

Namoonni meeshaa qonnaa ammayyaa kana argatan kutannoon hojjatanii jireenya isaanii fi diinagdee biyyaa akka cimsan dhaaman obbo Shimallis.

Waldaaleen tiraaktera argatan kunniin gatii tiraakterootaa kanaa keessaa harka 10 kan qusatan yoo ta’u, kan hafe WLQO irraa liqiin mijateeraaf.

Namoonni 700tti siqan carraa kanaan fayyadamoo ta’aniiru. Muktaar Huseenitu gabaase.

Facebook Comments