Paarkiin Tokkummaa har’a waaree booda ebbifama.

Paarkiin Tokkummaa har'a waaree booda ebbifama.

Paarkiin Tokkummaa har’a waaree booda ebbifama.

Seenaa fi hawaasummaa baroota darbanii kan hammate Paarkiin Tokkummaa, dallaa masaraa biyyaalessaa keessatti ijaarrame har’a kan ebbifamu ta’uu Waajjirri Muummee Ministiraa beeksiseera.
Haaromsi Masaraa Mootummaa har’a Fulbaana 29,2012 xumuramee daawwiif ni banama.

Jimaata miseensonni Raayyaa Ittisa Biyyaa FDRI fi Poolisiin Federaalaa masaraa ni daawwatu.

Sanbataa fi Diilbata ammoo maanguddoonnii fi namoonni daandirra jiraatan ni daawwatu.

Wiixataa eegaleemmoo lammiin kamuu Birrii 200/VIP Birrii kuma 1 kaffaluudhan ni daawwachiifama.

Proojaktiin sarara Booledhaa amma Masaraa Mootummaa miidhagsuu dhiyeenya ni eegala jedhameera.

Gaara Inxooxxoorratti iddoon fiigichaa fi deemsa miilaa namoota kuma 100 keessummeessu kan ijaarramu ta’uunis eerameera.

Facebook Comments