Paartileen siyaasaa Oromoo qindoominaan waliin hojjechuuf waliigalan.

Paartileen siyaasaa Oromoo qindoominaan waliin hojjechuuf waliigalan.

Paartileen siyaasaa Oromoo qindoominaan waliin hojjechuuf waliigalan.

Muummee ministiraa, dura taa’aa ADWUI fi ODP Dooktar Abiy Ahimad, ministirri Raayyaa Ittisa Biyyaa fi itti aanaa dura taa’aa ODP Lammaa Magarsaa, hayyu duree ABO obbo Daawud Ibsaa, dura taa’aa KFO Proofeesar Mararaa Guddinaa, dura taa’aa ADO obbo Leencoo Lataa, fi hoggansi biroon argamaniiru.
Dooktar Abiy waltajjicharratti haasaa taasisaniin walajjeesuu fi walarrabsuun siyaasa jaarraa kanaaf gitu miti, siyaasa keenya yaa ammayyeessinu, teenyee yaa mari’annuun dhaamaniiru.

Gaaffileen Oromoo waggaa 30 fi 40n duraa amma akka gaaffii haaraatti ka’uu hin qaban, amma biyya ceesisuurratti yaa xiyyeeffannu jedhaniiru.

Mariin guyyaa lamaaf Hoteela Skaay Laayititti taa’amaa ture, dhumarra firii buusuusaa Dooktar Abiy galateeffataniiru.

Filannoon itti aanu ifa, demokraatawaa fi bilisa ajka ta’u takkaa hin shakkinaa jedhaniiru.

Paartileen siyaasaa mariidhan walitti dhiyeenyan hojjechuu qabanis jedhan.

Xumura marichaarratti ibsi waloo bahuudhaan, Gaaddisni Hoggansa Oromoo uumameera.

Gaaddisichi paartileen Oromoo qindoominaan akka hojjetan, waldhabbiin yoo jiraate mariidhan akka hiikkatu ni hojjeta jedhameera.

Walitti bu’iinsi naannichatti miidhaa qaamaa, lubbuu fi qabeenyaa qaqqabsiise akka dhaabbatuu fi nageenyi akka bu’u, tumsaan hojjechuuf waliigalamee waamichis dhiyaatera.

Hoggansi paartilee sanadoota waliigalteerratti walii mallatteessaniiru.

Facebook Comments