Pireezdantii Itti Aanaan Mootummaan Naannoo Oromiyaa hawaasa Godina Arsii Lixaa fi Magaalaa Shaashamannee waliin mari’atan.

Pireezdantii Itti Aanaan Mootummaan Naannoo Oromiyaa hawaasa Godina Arsii Lixaa fi Magaalaa Shaashamannee waliin mari'atan.

Pireezdantii Itti Aanaan Mootummaan Naannoo Oromiyaa hawaasa Godina Arsii Lixaa fi Magaalaa Shaashamannee waliin mari’atan.
Hawaasni maricha irratti hirmaatan gaaffilee misoomaa mootummaa naannichaaf dhiyeessaniiru.
Kana males gaaffii abbummaa ummanni Oromoo Finfinneerraa qabu mirkaneessuuf hojii hojjatamaa jirus gaafatan.
Gaaffilee misoomaa ummataa mootummaan dhawaataan deebisaa jira jedhan Pireezidaanti Shimallis.
Hojiiwwan gaaffii ummanni Oromoo Finfinnee irraa qabu mirkaneessan heddun hojjatamaa jiraachuus himaniru.Muktaar Huseentu gabaase.

Facebook Comments