Pireezidaanti Itti Aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa bakka buu’oota hawaasa godina Shawaa Kibba Lixaa fi Magaalaa Walisoo mari’achuuf Magaalaa Walisoo jiru.

 Pireezidaanti Itti Aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa bakka buu’oota hawaasa godina Shawaa Kibba Lixaa fi Magaalaa Walisoo mari’achuuf Magaalaa Walisoo jiru.

Pireezidaanti Itti Aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa bakka buu’oota hawaasa godina Shawaa Kibba Lixaa fi Magaalaa Walisoo mari’achuuf Magaalaa Walisoo jiru.

Hawaasnis jila Obbo Shimallisin durfamuuf simannaa ho’aan simateera.

Obbo Shimallis Abdiisaas hawaasa waliin mariisaanii eegalaniru.

Marii kanaanis dhimmoota hawaas-diinagdee akkasumas rakkoolee bulchiinsa gaariirratti marii taasisaa jiru.

Maricharratti, Bulchaan Godina Shawaa Kibba Lixaa Baay’isaa Kumaa, jila Obbo Shimallis Abdiisaan durfamuufi hawaasa mariicharratti argamaniin bagaa nagaan dhuftan jedhaniru.

Hawaasni godichaas jijjirama godinichatti argameef tumsisaani olaanaa dha tahuu obbo Baayisaan himaniru.

Facebook Comments