Pireezidaantii Itti aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa ergaa Jala bultii ayyaana Irreecha Hora Finfinneerratti dabarsaan.

Pireezidaantii Itti aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa ergaa Jala bultii ayyaana Irreecha Hora Finfinneerratti dabarsaan.

Pireezidaantii Itti aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa ergaa Jala bultii ayyaana Irreecha Hora Finfinneerratti dabarsaan.

Iddoo sirni nafxanyaa ummata Oromoo cabseetti argamnee seenaa hojjenee jirra.

Har’aa warra nu cabsaan cabsinee jirra jedhan Obbo Shimallis.

Gootoonni Oromoo, haayyonni oromoo fi Qeerroo qareen kana fidaan yaa galatooman.

Injifannoon kun kan namaa dhuunfaa miti kan hunda keenyatti jedhan.

Magaalaa keessatti salphannee qaanoofne keessatti dhiigni gootota keenyaa mata ol nu qabachiise jedhan.

Oromoon waan keessa darbe osoo hin dagatiin injifannoo arganne kunuunsaa kan hafeef garuu qabsa’uu qabna jedhan.

Kaanserin qabsoo Oromoo oloolaa, tokkummaa dhabuu, miira keessaa kaluudha kan jedhaan obbo Shimalliis dhaloonni qubee kan cabseera jedhan.

Oromoon abbaa biyyaa fi qe’ee ta’uu himaniiru.

Bilisummaan kun dinagdeen cimee ifee fuduratti deema malee yoomiyyuu duubatti hin deebi’u jedhan.

Irreechi baranaa kan jaalalaa, kan tokkummaa, kan bilisummaa fi injifannoo ta’uu himaniiru.

Facebook Comments