Qeerroo, Qarree fi Foolleen Magaalaa Burraayyuu Ayyaana Irreechaa Hora Finfinnee fi Hora Harsadiitti kabajamuuf qophii xumurusaanii Waajjirri Aadaa fi Turiizimii Magaalaa Buraayyuu beeksise. Itti gaafatamaan Waajjira Aadaa fi Tuurizimii Magaalaa Burraayyuu obbo Dalasaa Guddisaa OBN tti akka himanitti Qeerroo fi qarreen akkasumas Foolleen magaalaa Buraayyuu haala bareedaa ta’een Irreecha barana kabajuuf qophii xumuraniiru jedhan. Irreecha qaama sirna Gadaa ta’e kana kaayyoo fi duudhaa isaa eeganii kabajuun barbaachisaadha kan jedhan obbo Dalasaan,ummanni Oromoo haala tokkummaa isaa muldhisuun nageenya irreechaa eegee kabajuu qabas jedhaniiru. Magaalaan Burraayuus Irreecha baranaa tumsuuf agarsiisa nyaata Aadaa qopheessuu isaanii fi Paanaalii dhimma Irreechaa irratti xiyyeefatu qopheessuuf karoorfameera. Irreechi Malkaa Ateetees Buraayyuutti Onkololessaa 2,bara 2012 akka kabajamuus beekameera.Masfin Tashomaatu gabaase.

Qeerroo, Qarree fi Foolleen Magaalaa Burraayyuu Ayyaana Irreechaa Hora Finfinnee fi Hora Harsadiitti kabajamuuf qophii xumurusaanii Waajjirri Aadaa fi Turiizimii Magaalaa Buraayyuu beeksise. Itti gaafatamaan Waajjira Aadaa fi Tuurizimii Magaalaa Burraayyuu obbo Dalasaa Guddisaa OBN tti akka himanitti Qeerroo fi qarreen akkasumas Foolleen magaalaa Buraayyuu haala bareedaa ta’een Irreecha barana kabajuuf qophii xumuraniiru jedhan. Irreecha qaama sirna Gadaa ta’e kana kaayyoo fi duudhaa isaa eeganii kabajuun barbaachisaadha kan jedhan obbo Dalasaan,ummanni Oromoo haala tokkummaa isaa muldhisuun nageenya irreechaa eegee kabajuu qabas jedhaniiru. Magaalaan Burraayuus Irreecha baranaa tumsuuf agarsiisa nyaata Aadaa qopheessuu isaanii fi Paanaalii dhimma Irreechaa irratti xiyyeefatu qopheessuuf karoorfameera. Irreechi Malkaa Ateetees Buraayyuutti Onkololessaa 2,bara 2012 akka kabajamuus beekameera.Masfin Tashomaatu gabaase.

Qeerroo, Qarree fi Foolleen Magaalaa Burraayyuu Ayyaana Irreechaa Hora Finfinnee fi Hora Harsadiitti kabajamuuf qophii xumurusaanii Waajjirri Aadaa fi Turiizimii Magaalaa Buraayyuu beeksise.
Itti gaafatamaan Waajjira Aadaa fi Tuurizimii Magaalaa Burraayyuu obbo Dalasaa Guddisaa OBN tti akka himanitti Qeerroo fi qarreen akkasumas Foolleen magaalaa Buraayyuu haala bareedaa ta’een Irreecha barana kabajuuf qophii xumuraniiru jedhan.
Irreecha qaama sirna Gadaa ta’e kana kaayyoo fi duudhaa isaa eeganii kabajuun barbaachisaadha kan jedhan obbo Dalasaan,ummanni Oromoo haala tokkummaa isaa muldhisuun nageenya irreechaa eegee kabajuu qabas jedhaniiru.
Magaalaan Burraayuus Irreecha baranaa tumsuuf agarsiisa nyaata Aadaa qopheessuu isaanii fi Paanaalii dhimma Irreechaa irratti xiyyeefatu qopheessuuf karoorfameera.
Irreechi Malkaa Ateetees Buraayyuutti Onkololessaa 2,bara 2012 akka kabajamuus beekameera.Masfin Tashomaatu gabaase.


Itti gaafatamaan Waajjira Aadaa fi Tuurizimii Magaalaa Burraayyuu obbo Dalasaa Guddisaa OBN tti akka himanitti Qeerroo fi qarreen akkasumas Foolleen magaalaa Buraayyuu haala bareedaa ta’een Irreecha barana kabajuuf qophii xumuraniiru jedhan.
Irreecha qaama sirna Gadaa ta’e kana kaayyoo fi duudhaa isaa eeganii kabajuun barbaachisaadha kan jedhan obbo Dalasaan,ummanni Oromoo haala tokkummaa isaa muldhisuun nageenya irreechaa eegee kabajuu qabas jedhaniiru.
Magaalaan Burraayuus Irreecha baranaa tumsuuf agarsiisa nyaata Aadaa qopheessuu isaanii fi Paanaalii dhimma Irreechaa irratti xiyyeefatu qopheessuuf karoorfameera.
Irreechi Malkaa Ateetees Buraayyuutti Onkololessaa 2,bara 2012 akka kabajamuus beekameera.Masfin Tashomaatu gabaase.

Facebook Comments