Raayyaan Ittisa Biyyaa Naannoo Oromiyaa Hararii fi Magaalaa Dirree Dhawaatti Nagaa fi tasgabbii uumuuf hojjechaa akka jiru beeksise.

Raayyaan Ittisa Biyyaa Naannoo Oromiyaa Hararii fi Magaalaa Dirree Dhawaatti Nagaa fi tasgabbii uumuuf hojjechaa akka jiru beeksise.

Raayyaan Ittisa Biyyaa Naannoo Oromiyaa Hararii fi Magaalaa Dirree Dhawaatti Nagaa fi tasgabbii uumuuf hojjechaa akka jiru beeksise.

Rakkoo nageenyaa mudate tasgabbeessuuf Raayyaan Ittisa Biyyaa Magaagaalota Adaamaa, Amboo, Bishooftuu, Baalee Roobee, Mojoo, Dirree Dhawaa fi Hararitti bobba’uun hojii nageenyaa hojjechaa jira.

Bulchiinsota Magalaalee, Abbootii Gadaa,dureewwan amantaa dargaggootaa fi jiraattota waliin qindaa’uun hojiin nageenya kabachiisuu hojjetamaa akka jiru, Daar.Indooktirineeshinii fi Kominikeeshinii Raayyaa Ittisaa Biyyaa Meejer Jeneraal Mahaammad Tasammaa dubbataniiru.

Hawaasnis hojii nagaa fi tasgabbii buusuuf hojjetaa jiru cimsee akka itti fufu dhaamaniiru.

Facebook Comments