Sadarkaa Oromiyaatti Guyyaan Tuurizimii Addunyaa Onkololeessa 18 Ardaalee Jilaa Kibba Baha Oromiyaa daawwachuu fi simpooziyemiin akka kabajamu Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa beeksise

Sadarkaa Oromiyaatti Guyyaan Tuurizimii Addunyaa Onkololeessa 18 Ardaalee Jilaa Kibba Baha Oromiyaa daawwachuu fi simpooziyemiin akka kabajamu Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa beeksise

Sadarkaa Oromiyaatti Guyyaan Tuurizimii Addunyaa Onkololeessa 18 Ardaalee Jilaa Kibba Baha Oromiyaa daawwachuu fi simpooziyemiin akka kabajamu Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa beeksise.

Hogganaa Itti aanaan Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa Obbo Kabbadaa Deessisaa akka OBN tti himanitti, Guyyaa Tuurizimii baranaa daandii Kibba Baha Oromiyaarra hawwatoota jiran kanniin akka Ardaalee jilaa Odaa Nabee,Haroowwan Sulula Qinxamaa keessa jiran fi Paarkii Biyyaaleessa Gaarreewwan Baalee daawwachuun magaalaa Roobeetti kabajama jedhan.

Simposiyemiin Qabeenya Tuurizimii Oromiyaa , rakkolee seektara Tuurizimii fi carraa hojii fi tuurizimii irratti xiyyeefatuus akka geeggefamu Obbo Kabbadaan himaniiru.

Guyyaan Tuurizimii baranaa sadarkaa Oromiyaa magaalaa Roobeetti Onkololeessa 18 kabajamu kun mata- duree ‘’Tuurizimii fi Hojii Foyya’insa Boruutiif’’ jedhuun kabajama.

Masfin Tashomaatu gabaase.

Facebook Comments