Ummanni Oromoo injifannoo wareegama guddaan argate tokkummaa caaluun eeggachuu akka qabu Komishiniin Poolisii Oromiyaa dhaame.

Ummanni Oromoo injifannoo wareegama guddaan argate tokkummaa caaluun eeggachuu akka qabu Komishiniin Poolisii Oromiyaa dhaame.

Ummanni Oromoo injifannoo wareegama guddaan argate tokkummaa caaluun eeggachuu akka qabu Komishiniin Poolisii Oromiyaa dhaame.

Komishinarri Janaraala Komishinii Polisii Oromiyaa Kaffaaloo Tafarraa turtii OBN waliin godhaniin akka jedhanitti kaayyoo hiriira nagayaa ture micciruun qaamni ummata sabaa fi amantaan walitti buusuuf tattaaffii guddaa gochaa ture too’atamaa jiraachuu eeranii,Ummanni injifannoo wareegama guddaa kaffaluun argate nageenya isaa yoomiyyuu tokkummaan eegachuu qaba jedhan.

Qaamni kaayyoo hiriiraa micciire kun jijjirama biyyattii keessatti dhufe kan gufachiisuuf yaalee fi badhaasa Noobeelii Nagayaa argame cilee dibuuf kan tattaafateedha jedhan.

Hiriraan booda shira xaxameen Oromiyaa Godinaalee 4 fi magaalota 9 keessatti walumatti lubbuun namoota  67 kan dabre tahuu fi namoonni 213 madaa’uus komishinarichi himaniiru. Qabeenyi hedduunis manca’eera jedhan.

Olaantummaa seeraa kabachisuuf warra seera cabsan itti fufiinsaan to’achuun seeraan akka gaafatamaniif Komishiniin Poolisii Oromiyaa ni hojjetas jedhan.

Qaamoleen nageenyaa dhamaatiifi wareegama guddaan nageenya Oromiyaaf hojjetan kan galateeffatan Komishinarri Kaffaaloon,ammas nageenya biyyaaf qindoomina olaanaadhaan ummata waliin hojjechuun itti fufa jedhan.

Masfin Tashoomaatu gabaase

Facebook Comments