Warshaan Qindeessa Daakuu Boqolloo Birrii Miiliyoona 42 oliin Magaalaa Galaanitti ijaarame eebbifame. Warshaan kun guyyaatti Boqolloo kuntaala kuma 1 fi 200 ol daaka jedhameera. Sirna eebba warshichaarratti Pireezidaantii Itti aanaa MNO Obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hoggantootni olaanoo naannoo fi federaalaa argamaniiru. Federeshinii Qonnaan Bultoota Oromiyaatu warshicha Ijaarsise. Ijaarsi warshaa kanaa cee’umsa qonnarraa gara industiriitti taasifamu kan milkeessudha. Warshaan kun boqqoolloo daakee, sona itti dabaluudhan, saamsuun gabaaf ni dhiyeessa jedhameera. Abdii Rabbummaatu gabaase

Warshaan Qindeessa Daakuu Boqolloo Birrii Miiliyoona 42 oliin Magaalaa Galaanitti ijaarame eebbifame. Warshaan kun guyyaatti Boqolloo kuntaala kuma 1 fi 200 ol daaka jedhameera. Sirna eebba warshichaarratti Pireezidaantii Itti aanaa MNO Obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hoggantootni olaanoo naannoo fi federaalaa argamaniiru. Federeshinii Qonnaan Bultoota Oromiyaatu warshicha Ijaarsise. Ijaarsi warshaa kanaa cee'umsa qonnarraa gara industiriitti taasifamu kan milkeessudha. Warshaan kun boqqoolloo daakee, sona itti dabaluudhan, saamsuun gabaaf ni dhiyeessa jedhameera. Abdii Rabbummaatu gabaase

Warshaan Qindeessa Daakuu Boqolloo Birrii Miiliyoona 42 oliin Magaalaa Galaanitti ijaarame eebbifame.

Warshaan kun guyyaatti Boqolloo kuntaala kuma 1 fi 200 ol daaka jedhameera.

Sirna eebba warshichaarratti Pireezidaantii Itti aanaa MNO Obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hoggantootni olaanoo naannoo fi federaalaa argamaniiru.

Federeshinii Qonnaan Bultoota Oromiyaatu warshicha Ijaarsise.

Ijaarsi warshaa kanaa cee’umsa qonnarraa gara industiriitti taasifamu kan milkeessudha.
Warshaan kun boqqoolloo daakee, sona itti dabaluudhan, saamsuun gabaaf ni dhiyeessa jedhameera.
Abdii Rabbummaatu gabaase

Warshaan kun guyyaatti Boqolloo kuntaala kuma 1 fi 200 ol daaka jedhameera.

Sirna eebba warshichaarratti Pireezidaantii Itti aanaa MNO Obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hoggantootni olaanoo naannoo fi federaalaa argamaniiru.

Federeshinii Qonnaan Bultoota Oromiyaatu warshicha Ijaarsise.

Ijaarsi warshaa kanaa cee’umsa qonnarraa gara industiriitti taasifamu kan milkeessudha.
Warshaan kun boqqoolloo daakee, sona itti dabaluudhan, saamsuun gabaaf ni dhiyeessa jedhameera.
Abdii Rabbummaatu gabaase.

Facebook Comments