Yeroo ormi dirree fiigichaarraatti gammachu ibsatu Atileet Fayyisaan gadda ummata isaa ibsate.

Yeroo ormi dirree fiigichaarraatti gammachu ibsatu Atileet Fayyisaan gadda ummata isaa ibsate.

Yeroo ormi dirree fiigichaarraatti gammachu ibsatu Atileet Fayyisaan gadda ummata isaa ibsate. Injinar Taakkala Uumaa

Haati Oromoo goota akkaana deesse gammaduu qabdi jedhan.

Facebook Comments