Yunvarsiitiin Salaalee Baratoota waggaa 1ffaa 1,695 simachuuf qohii xumuruusaa beeksise.

Yunvarsiitiin Salaalee Baratoota waggaa 1ffaa 1,695 simachuuf qohii xumuruusaa beeksise.

 

Pirezedaantiin Yunivarsitii Salaalee,Dr Gannanewu Goofee OBN’tti akka himanitti, waliigalatti gosa barnootaa 30n hojii baruu fi barsiisuu raawwachaa turuusaanii eeranii,bara kana barattoota naannolee biyyatiirraa gara garaarraa Yunivarsitii Salaalee dhfan 1,695 ummata Magaalaa Fichee waliin Onkoloolessa 10 bara 2012 simachuuf qophii xummurameeras jedhan.

Yunvarsiitiin Salaalee barattoota kuma 5 tti hiiqu barsiisaa jira kan jedhan Dr., Gannanewu Yunvarsitichi hojii ijoosaa baruu fi barsisuu cinaatti seektaroota mootummaa adda addaaf leenjii kennaa turres jedhan.

Magaalaa Fichee keessatti manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa lamaaf saayinsii barsisuu irraatti barsistootaaf leenjiin kennammus himan.

Yunvarsitichi hojii dhabdummaa hirdhisuuf hojii hojjeetamu keessatti gaheesaa bahuuf hojii dhabdoonni akkaataa ofiisaanii hojii ummatan irratti leenjiin ji’a sadiif kennameeras jedhan.

Gama Qo’annoo fi Qorannootiin karrorri baldhaan qonna,fayyaa fi aadaa irraatti kan geeggeefamu tahu himan.

Yunivarsiitiin Salaalee hojii baruu fi barsiisuu bara 2009 baratoota 360 fi gosa barnoota 9n hojii eegaluunis ni yaadatama.

Masfin Tashoomaatu gabaase.

Facebook Comments