Balaa Tiraafikaa

OBN Sad,17 2012-Bara 2011tti Itiyoophiyaa keessatti lubbuun namoota kuma 4fi 597 balaa tiraafikiin akka darbe himamee.

Bara 2011tti Itiyoophiyaa keessatti lubbuun namoota kuma 4fi 597 balaa tiraafikiin akka darbe himamee.
Kana malees  namoota kuma 7fi 407 irra balaan madaa’uu qaamaa cimaan qaqqabee jira.

Kannen kuma 5fi 949 ta’an balaan madaa’uu qaamaa salphaan kan muudate akka ta’e Ministeerri Geejjibaa beeksiseera.
Ministiirichi baatii Sadaasaa kana balaa kana ittisuuf sochii adda addaa taasisaa jira.
Matadureen baatii kana Sosochiin tiraafikaa akka guutuu biyyaatti ittiin hojjetamaa jirus “Ni qaqqabna” Kan jedhuudha.
Ministiirichi Sadaasa 21,2012tti qaama sosochii hawaasa kan ta’e sagantaa Imala Miilaa kutaa hawaasa gara garaa hirmaachise waliin Finfinnetti qopheessee jira.

Hundii akka irratti hirmaatuufi balaa tiraafikaa waliin haa ittisnuun dhaamsa isaati.
Maddi:- Ministeera Geejjibaa.

Facebook Comments