Atileetonni Itiyoophiyaa Awurooppaa fi Eeshiyaatti dorgommii maaraatonii injifatan.

 Atileetonni Itiyoophiyaa dorgommii maaraatonii injifatan.

Atileetonni Itiyoophiyaa Awurooppaa fi Eeshiyaatti dorgommii maaraatonii injifatan.

Biyyaa Tuurkittii maaraatoonii Istaanbul irraatti atileet Hiruut Xibabuu 1ffaa,Atileet Tigist Baayaachewu 2ffaa bahuun mo’aniiru.

Chaayinaa Beejingitti ammo, maaratoonii dubartootaatiin Atileet Suutumee Assaaffaa 1ffaa fi Atileet Muluu Sabboqaa 2ffaa bahuun injifataniiru.

Facebook Comments