Badhaasa Atileetii Cimaa bara 2019`f dhiirotaan atileetotni kaadhimaman xumuraa shan beekaman.

Badhaasa Atileetii Cimaa bara 2019`f kaadhimaman xumuraa shan beekaman.

Badhaasa Atileetii Cimaa bara 2019`f dhiirotaan atileetotni kaadhimaman xumuraa shan beekaman.

Atileetiin Keeniyaa Iluud Kiipchoogeen Atileetota kaadhimaman kanneen keessatti argama.

Atileetiin Keeniyaa Umurii 35 Kiipchoogeen ji`a darbe Awustiriyaa Veenaatti Maaraatoonii sa`aatii 1 daqiiqaa 59 sekoondii 40 xumuruun atileetii jalqabaa Maaraatoonii sa`aatii 2 gadiin xumure ta`uunsaa ni yaadatama.

Baruma kana Maaraatoonii London 2:02:37 xumuruun rikoordii bakkichaa galmeessiseera.

Atileetiin Ugaandaa Jooshuwaa Cheeptegii ,atileetiin USA Saam Keenderiksi fi No`ah Laaylees ,akkasumas Atileetiin Noorweey Kaaristeen Waarhoolmi Kiipchoogee waliin atileetota Kaadhimaman birooti.

Badhaasni Atileetii cimaa fi cimtuu bara 2019 Sadaasa 23 A.L.A Moonaakootti kennama.

Dassaleeny Sirnaatu gabaase.

Facebook Comments