Dhaabbileen Amantii tumsa nageenyaaf godhaniif Mootummaan deeggarsa barbaachisu kan godhu ta’uu beeksise.

Dhaabbileen Amantii tumsa nageenyaaf godhaniif Mootummaan deeggarsa barbaachisu kan godhu ta’uu beeksise.

Dhaabbileen Amantii tumsa nageenyaaf godhaniif Mootummaan deeggarsa barbaachisu kan godhu ta’uu beeksise.

Manni Maree Olaanaa Dhimmoota Islaamummaa Naannoo Oromiyaa konfiransii nageenyaa qopheesse.

Konfiransiin kun haala yeroo biyyaa fi Oromiyaa akkasumas fuulduratti raawwii hojii mana marichaa irratti kan xiyyeeffatedha.

Konfiransii kana irratti Pirezidaantiin itti aanaa MN Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, biyyattii keessatti nageenyaa fi tokkummaa ummattootaa itti fuufsisuuf gaheen dhaabbilee amantaa olaanaadha jedhan.

Dhaabbileen amantaa nageenyi akka bu’uuf carraaqqii godhaniif Mootummaan galata qabaaf jedhan.

Facebook Comments