Diyaaspooraaf eyyamni daldalaafi invastimantii kenname

OBN Sadaasa 08, 2012 – Diyaaspooraaf eyyamni daldalaafi invastimantii kenname.

Diyaaspooronni qarshii kaappitaala biliyoona 35 ol galmeessisan eeyyama daldalaafi Invastimantii fudhatan.

Dhaabbanni diyaaspoora Itiyoophiyaa diyaaspooroonni kumni tokkoofi 32 kappiitaala qarshii biliyoona 35 galmeessiisan eeyyama daldalaa Invastimantii fudhachuu isaanii beeksise.

Dhaabbatichi hirmaannaa diyaasapooraan misoomaa hawaasuummaafi diinagdeerratti qaban dabaluuf hojjechaa jiraachuu ibseera.

Dhaabbatichatti Daayirektarri hirmaanna diyaaspora Obbo Awulaachoo Maasiree bara kana hirmaannan diyaaspoora damee dinaagdee, invastiimantiifi turizimiin olaanaa ta’uu ibsaniiru.

Diyaaspooroonni guddina teknoloojiifi ce’umsa isaarratti shooraa olaanaa taphataniiru jedhan Obbo Awulaachoon.

Diyaaspooroonni kuma afur ol ta’an baankiilee garagaraatti herreegaa qusannoo jijjiirraa sharafa alaa banachuun doolara Ameerikaa miliyona 7.9 qusachuusaanii himaniiru.

Dhaabbata Pireesii Itiyoophiyaatu gabaase.

Facebook Comments