Filannoon Murtii Ummata Siidaamaa nagayaan xumurame.

Filannoo murtii Ummata Godina Siidaamaa karaa nagayaan xumuramu pireezedaantiin Naannoo Kibbaa obbo Ristuu yirdaawu ibsaniiru.
Obbo Ristuun ibsa kennaniin filannoo murtii Ummataa nagayaan akka xumuramuuf qaamoolee tumsan galateefataniiru.
 
Gaaffii godina Sidaamaa naannoo akka ta’uuf ilaalchisee filannoon guyyaa har’aa Sadaasa 12, 2012 gaggeeffamaa kan ture sa’aatii ka’ametti xumurameera.
 
Fialnnichi bu’aa qabeessa akka ta’uuf mootummaan naannichaa, boordii filannoo biyyaaleessaa qaamolee nageenyaa bulchiinsa godinichaa walin qindoominaan hojjechuu kaasaniiru.
 
“Filannichii haala naga qabeessaan xumurameera” kan jedhan obbo Ristuun hojii jarsooliin biyyaa, dargaggoonni, abbootiin amantaa hojjetan galateeffatniiru.
 
Bu’aa murtee ummataa bu’uura boordiin filannoo biyyaaleessaa ibsuun hojii fulduraa akka hojjetaan ibsaniiru.Tajaajila Oduu Itiyoophiyaatu gabaase
Facebook Comments