Filannoon murtii ummataa saba Sidaamaa gaggeeffamaa jira.

Filannoon murtii ummataa saba Sidaamaa gaggeeffamaa jira.

Filannoon murtii ummataa saba Sidaamaa gaggeeffamaa jira.

Filannoon murtii Ummata Sidaamaa yeroo dheeraaf eegamaa ture har’a ganamaan eegaluudhaan raawwachaa jira.

Rifirindamiin ykn filannoon murtii Ummataa Sidaamaa kun har’a geeggeefamuun,bu’aan filannoo kanaa guyyaa boruu ifa akka tahu Boordiin Filannoo Biyyaaleessaa beeksisuunsaa ni yaadatama.

Muktaar Huseentu Hawaasaarraa gabaase.

Facebook Comments