Finfinneetti Ijaarsi Daandii haaraa sadi jalqabame.

OBN Onk. 30, 2012–Finfinneetti Ijaarsi Piroojektii Daandii haaraa sadi jalqabame.


Hojiin Daandii kanaa bakka Kantiibaa Itti aanaan Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa fi Hooggantoonni olaanoon argamanitti qabatamaan kan jalqabame.
Daandiin  Awutobis Teraa hanga Massaalamiyaa-marfata 18 marfata Kolfee walqunaamsisuuf hojjetamu kun yeroo karoorafme keessatti xumuramuu akka qabu Kantiibaa Itti aanaan Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa kan hubachiisan.
Piroojektoonni kunneen yeroo jedhamee fi qulqullinaan akka hoojetamuuf bulchiinsi magaalichaa xiyyeeffannaan ni hordofa jedhan.
Piroojektii ijaarsa Daandii Boolee Mikaa’elii hanga Bulbulaa kan jalqabsiisan immoo Itti aanaa kantiibaatti Qindeessaa Kilaasteera Hawaasummaa fi Hogganaa Biiroo daldalaa injiinar Indaawaq Abiteeti.

Facebook Comments