FM Sagalee Adaamaa Meeggaa Heerzii 100.7 tamsa’u tamsaasa yaalii eegaluun himame.

FM Sagalee Adaamaa tamsaasa yaalii eegaluun himame.

FM Sagalee Adaamaa Meeggaa Heerzii 100.7 tamsa’u tamsaasa yaalii eegaluun himame.

”FM’n sagalee Adaamaa birrii miliyoona 13 ijaarame ijaarsi Isaa xumuramee tamsaasa yaalii jalqabuu waajjirri Dhimmoota koominikeeshinii magaalaa Adaamaa beeksise.

Itti gaafatamtuun waajjirichaa Aadde Rowdaa Huseen danbalii tamsaasaa Meeggaa Heerzi 100.7 akka jalqabe ibsan.

Ummanni irratti hirmaatee hojiiwwan misoomaa fi ijaarsa sirna dimokiraasii isaa saffisiisuu akka qabus dhaamaniiru.

Masfin Tashomaatu gabaase.

Facebook Comments