Godina Gujiitti konfiraansiin Nageenyaa fi Misoomaa gaggeeffamaa jira.

Godina Gujiitti konfiraansiin Nageenyaa fi Misoomaa

Godina Gujiitti konfiraansiin Nageenyaa fi Misoomaa gaggeeffamaa jira.

Jiraattoonni Godina Gujii fi qaamoleen hawaasaa adda aaddaa Bulchiinsa Mootummaa sabaa fi sabalammoota kibbaa Godina Siidaamaa akkaataa walitti dhufeenyi Saba Oromoo fi Sidamaa caalmaatti cimuu danda’urratti mariirra jiru.

Walitti hidhamiinsi gama dinagdee fi hawaassummaan jiaattoota Godina Gujii fi Siidaamaa gidduu jiru jabaatee akka itti fuufu gochuuf Konfiraansiin Nageenyaa fi Misoomaa Magaalaa Booreetti gaggeefamaa jira.

Konfiraansii Nageenya fi Misoomaa kana Irraatti jaarroolliin biyyaa ,dargaggoonni, dubartoonni ,Abbootiin Amantaa fi Gaggeessitoonni Mootummaa irraatti argamanii jiru.

Jiksaa Takileetu Gabaase.

Facebook Comments