Godina Harargee Dhihaatti Hospitaalli Baddeessaa ijaarsi isaa ture jedhame.

Hospitaalli Baddeessaa ijaarsi isaa ture jedhame.

Godina Harargee Dhihaatti Hospitaalli Baddeessaa ijaarsi isaa osoo hinxumuramin hafuun tajaajila argachuu malle dhabuun rakkachaa jirra jedhan jiraattoonni magaalaa Baddeessaa.

Waajjirri Fayyaa Godina harargee Dhihaa komiin hawaasni kaase sirriidha, Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa waliin tahuun bara kana xumuramee akka tajaajila eegalutti hojjechaa jirra jedhan.

Biiroon Eegumsa Fayyaa Oromiyaas hospitaala kana dabalatee pirojeektoota fayyaa harkifatan xumursiisuun tajaajilaaf oolchuuf bara kana xiyyeeffannaa addaatiin hojjeeta jedhameera.

Mahammad Usmaantu gabaase.

Facebook Comments