Hidha Haaromsaa

Qaama hidha haaroosaa guddichaa kan ta’e hojiin bakka bishaan itti kuufamu guutumaatti xummuramuu Humni Elektirikaa Ityoophiyaa beeksise.

Qaama hidha haaroosaa guddichaa kan ta’e hojiin bakka bishaan itti kuufamu guutumaatti xummuramuu Humni Elektirikaa Ityoophiyaa beeksise.

Itti aanaa hojii gaggeessaan Humna Elektirikaa Ityoophiyaa obbo Balaachaw Kaasaa akka ibsanitti, kana dura hojiin dhagaa guutuu meetir kiyuubiin miiliyoonni 14 raawwatamuu isaa himan.

hojiin bakka bishaan itti kuufamuu keessaa harmaataa olii irratti saantimeerri 30 kan hafe yoo ta’u guutuumatti guuttamuu isaa dubbatan.

Kunis hojii Hidha Haaroomsa Guddichaa keessaa qaamni murteessaan xummuramuu isaa agarsiisa jedhan obbo Balaachawn.

Hojiin bakka bishaan itti kuufamuu fi siiviilii irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa kan ture hidhicha ariitiin xummuruuf kan gargaaruudha jedhan.

hojiin bakka bishaan itti kuufamu dheerina kiiloo miitira 5.2 fi dhaabbata olee meetira 50 kan qabu ta’uu ragaan Humna Elektirikaa Ityoophiyaa argame ni muul’isa.

jechuun fbc gabaaseera.

Facebook Comments