Hidhi Bishaan Dhugaatii Haroo Buraa Tajaajilaaf Qophaa’e

Hidha Bishaan Dhugaatii Haroo Buraa

Hidhi Bishaan Dhugaatii Haroo Buraa Tajaajilaaf Qophaa’e

Godina Booranaatti hidhi Haroo Buraa Birrii Miiliyoona 10n haaromsii fi hojiin babal’isuu taasifameef tajaajilaaf qophaa’uusaa Komishiniin Horsiisee Bultootaa Naannoo Oromiyaa beeksise.

Komishinariin itti aanaa komishinichaa obbo Mahaammad Jiloo hidhi kun ummata aanaalee afurii akka tajaajilu himanii, baatii Amajjii irraa kaasee tajaajila eegalchiisuuf qophiin xumuramaa jira jedhaniiru.

Hidhi kun hojii kan eegalu bishaan roobaa fi lolaa meetir kuubii miilitoona 11 caalu kuusuun akka ta’ee fi wayita ammaa bishaan dhibbantaa 80 kuufamuusaa eeraniiru.

Hidhi kun namoota kuma 10 fi loon kuma 5f guyya guyyaatti akka fayyadu kan himan itti aanaan komishinaraa kun, hidha kanarratti misoomni jallisii fi horsiifni  Qurxummii akka adeemsifamu beeksisaniiru.

Rakkoo horsiisee bulaa hiikuuf waggaa kana hidha dabalataa fi bishaan boollaa gadi fagoo akka qotamu obbo Mahaammad TOI tti himaniiru.

Facebook Comments